Archiv pro rubriku: Návody zdarma

Čtverce #4, #5, #6

Každý čtverec 30 ok x36 řad, 4 řady hladce (vroubkový vzor, 2 vroubky) 28 řad vzor, 4 řady hladce, 3 krajová oka na začátku i na konci každé řady

 #4 Krajkový vzor „vějířky“

101_0584Vzor:

 • rozdílný počet ok v lícových řadách (počítat oka ve čtvrté rubové řadě – 30 ok)
 • rubové řady  neuvádím, všechna oka v rubových řadách obrace

1.ř.:  *(hl., nah.) 2x, hl., sejmout hl., 2 splhl., sejmuté oko přetáhnout přes spletená, (hl., nah.) 2x* opakovat do posledních 3 ok

3.ř.: *4hl., hl., sejmout hl., 2 splhl., sejmuté oko přetáhnout přes spletená, 3 hl.* opakovat do posledních tří ok. V posledním opakování v tomto konkrétním případě (pleteme-li 24 ok vzoru) v posledním opakování nesplétáme (2splhl.),  ale upleteme pouze 1 oko hla a sejmuté oko přetáhneme přes upletené, protože v ř. 1 nám na konci nevyjdou 2 nahození, ale jen jedno.

Opakujeme ř. 1 a 3

 #5 Krajkové trojúhelníky

101_0583Vzor:

 • v rubových řadách pleteme všechna oka obrace, kromě nahozených ok, která pleteme anglicky (za zadní nit), *__* mezi hvězdičkami opakovat do posledních 3 ok

1.ř.: *1obr., 11hl*

3.ř.: *obr., nah, sejmout hl., hl. a sejmuté oko přetáhnout přes upletené, 2 hl., nah, sejmout hl., 2 splhl., sejmuté oko přetáhnout přes spletená, nah., 2 hl., 2splhl, nah.*

5.ř.: *2 obr., nah., sejmout hl., hl. a sejmuté oko přetáhnout přes upletené, hl., nah., sejmout hl., 2 splhl., sejmuté oko přetáhnout přes spletená, nah., hl. 2splhl, nah, obr.*

7.ř.: *3 obr., nah.,  sejmout hl., hl. a sejmuté oko přetáhnout přes upletené, nah., sejmout hl., 2 splhl., sejmuté oko přetáhnout přes spletená, nah.,  2 splhl., , nah., 2 obr.*

9.ř.: * 4 obr., nah, sejmout hl., hl. a sejmuté oko přetáhnout přes upletené, hl., 2splhl., nah., 4 obr.*

11.ř.: *5 obr., nah., sejmout hl., 2 splhl., sejmuté oko přetáhnout přes spletená, nah., 4 obr.*

13.ř.: *6 hl., obr., 5 hl.*

15.ř.:  spl2hl., nah., 2hl., *2splhl., nah., obr., nah.,sejmout hl., hl. a sejmuté oko přetáhnout přes upletené, 2 hl., nah.,  spl2hl., sejmuté oko přetáhnout přes spletená, nah., 2hl. …*

17.ř.: spl2hl., nah., hl., *spl2hl., nah., 3 obr., nah., sejmout hl., hl. a sejmuté oko přetáhnout přes upletené, hl., nah.,  spl2hl., sejmuté oko přetáhnout přes spletená, nah., hl. …*

19.ř.: spl2hl., nah., *spl2hl., nah., 5 obr., nah., sejmout hl., hl. a sejmuté oko přetáhnout přes upletené, hl., nah.,  spl2hl., sejmuté oko přetáhnout přes spletená, nah. …*

21.ř.: hl., sp2lhl., nah., 7 obr.,  nah. …

23.ř: spl2hl., nah, 9 obr. , nah. …

 

 #6 Krajkové pruhy

101_0582Vzor:

 • rubové řady obrace

1.ř.: hl., nah., 2hl., sejmout hl., hl. a sejmuté oko přetáhnout přes upletené, spl2hl., 2hl., nah.

3.ř.: nah., 2 hl., sejmout hl., hl. a sejmuté oko přetáhnout přes upletené, spl2hl., 2hl., nah., hl.

Střídat lícové řady 1 a 3

Čtverce #1 #2 #3

Tři úplně nejjednodušší vzory – variace na střídání nahození a spletení dvou sousedních ok

Každý čtverec má 30 ok a 36 řad. pokud to vzor dovoluje, nechácáme na každé straně 3 krajová oka (první pleteme anglicky, poslední sejmeme s přízí vpředu, ostatní pleteme stále hladce). První a poslední 4 řady pleteme celé hladce (vroubkovým vzorem)

Použitá technika (zkratky):

hl. –  uplést hladce

obr. – obrace

nah.  – nahodit hladce

spl2hl – splést 2 oka z levé jehlice hladce

*___* opakovat postup mezi značkami

#1 Dírkatý vzor „Šikmé pruhy“1-sikmepruhy
 1. ř. (líc):  první oko anglicky za zadní nit, 3hl. *nah., spl2hl.* do posledních 3 ok, 2 hl.; poslední oko sejmout obrace (s přízí vpředu)
 2. ř. (rub): první oko anglicky za zadní nit, 2hl., obr. do posledních 3 ok, 2 hl.; poslední oko sejmout obrace (s přízí vpředu)
#2 Dírkatý vzor „Svislé pruhy“img_0001

1.ř. (líc):  první oko anglicky za zadní nit, 3hl. *spl2hl., nah* do posledních 5 ok, 4 hl.; poslední oko sejmout obrace (s přízí vpředu) ( na obrázku jsou poslední a první oka hladce jinak, než v popisu; tak, jak je uvedeno v popisu budou pruhy hladkých ok symetricky na obou stranách)

2.ř. (rub): první oko anglicky za zadní nit, 2hl., obr. do posledních 3 ok, 2 hl.; poslední oko sejmout obrace (s přízí vpředu)

Opakujeme  10x, pak 4 řady hladce (vroukový vzor, 2 vroubky), pátou řadou hladce uzavřít

#3 Dírkatý vzor „Široké šikmé pruhy“img_0001_03
 1. ř.: 3 hl.,nah., *sejmout hl.-hl.-sejmuté přetáhnout přes upletené,  3hl,  nah.* 4hl
 2. ř.: obr.
 3. ř: 4 hl., nah. *–„–*, 3 hl.
 4. ř.: obr.
 5. ř.: 5 hl., nah. *–„–*, 2 hl.
 6. ř.: obr.
 7. ř.: 6 hl., nah. *–„–*, 1 hl.
 8. ř.: obr.
 9. ř.: 2 hl., nah. *–„–*, 5 hl.
 10. ř.: obr.
 11. ř.: 3 hl., nah. *–„–*, 4 hl.
 12. ř.: obr.
 13. ř.: 2 hl., nah. *–„–*, 5 hl.
 14. ř.: obr.
 15. ř.: 4 hl., nah. *–„–*, 3 hl.
 16. ř.: obr.
 17. ř.: 5 hl., nah. *–„–*, 2 hl.
 18. ř.: obr.
 19. ř.: 6 hl., nah. *–„–*, 1 hl.
 20. ř.: obr.
 21. ř.: 2 hl., nah. *–„–*, 5 hl.
 22. ř.: obr.
 23. ř.: 3 hl., nah. *–„–*, 4 hl.
 24. ř.: obr.
 25. ř.: 4 hl., nah. *–„–*, 3 hl.
 26. ř.: obr.
 27. ř.: 5 hl., nah. *–„–*, 2 hl.
 28. ř.: obr.
 29. ř.: 6 hl., nah. *–„–*, 1 hl.

 

 

Mystery EEG alpha waves KAL – 4. (poslední) část

Vzor bordury:
Bordura šátku - sekvence vzoru 40 ok
Bordura šátku – sekvence vzoru 40 ok

Zkratky

 • ZB – základní barva
 • DB – doplňková barva (ta barevnější)
 • hl. – uplést oko hladce
 • obr. – uplést oko obrace
 • obrzzn -uplést obrace za zadní nit
 • angl.  – uplést oko anglicky (hl. za zadní nit)
 • nahhl. – nahodit přízi zepředu dozadu za jehlici
 • nahobr. – nahodit přízi zezadu dopředu
 • 2shl. – 2 oka splést hladce
 • ssk. –  2 oka sejmout hladce a sejmutá oka splést za zadní nit
 • 1L – jedno oko přesunout na levou jehlici
 • LpP – levé  oko přetáhnout přes pravé oko
 • PpL – pravé oko přetáhnout přes levé oko
 • oo – otočit oko, vpíchneme levou jehlici zezadu do právě upleteného oka (viz obr. 1) a pravou do něj pak přesuneme zepředu
 • 4nah – nahodit nová oka, 2x křížení vlevo, 2x křížení vpravo, viz obr. 2
 • *  *yx – opakovat mezi hvězdičkami y krát
Obr. 1: Otočení oka (oo)
Obr. 1: Otočení oka (oo)
Obr.2: Nahození (4nah) 2 oka s křížením vlevo a 2 oka s křížením vpravo
Obr.2: Nahození (4nah) 2 oka s křížením vlevo a 2 oka s křížením vpravo

Postup

Výseč vzoru 20 ok, nad stávajícím vzorem opakovat 4x v každé řadě

 1. ZB, rub: 20 obr.
 2. ZB, líc: *2x2shl. 3 hl., 2x(1L, LpP), 3x(nahhl., hl.), ssk, oo, hl, PpL* 2 hl., 2x ssk.
 3. DB, rub: 5 obr., 4nah, 3x(obr., pustit nahození), 4 nah, 4 obr.
 4. DB, líc: 4hl., 2 angl., 5 hl., 2 angl.,7 hl.
 5. ZB, rub: obr
 6. ZB, líc: *3x 2shl., 1 hl., 3x (nahhl., hl.), 3x (nahobr., hl.), 1 hl., 3x ssk* 
 7. DB, rub: 11 obr., 3x(obrzzn, obr.), 3 obr.
 8. DB, líc: 20 hl.

Řady 1-8 opakovat 3x

Ještě jednou 5. – 7. řadu

Následující řady  –  výseč vzoru 40 ok

8. DB, líc: 19 hl. *1L, LpP, ssk., otočit upletené oko, PpL* 17 hl.

9. ZB, rub: 18 obr., 4nah, 18 obr.

10. ZB, líc: 3x 2shl., 1 hl., 3x (nahhl., hl.), 3x (nahobr., hl.), 3x ssk, 1 angl., 1 hl., 3x 2shl., 3x (nahhl., hl.), 3x (nahobr., hl.), 1hl., 3x ssk.

11. DB, rub: 11 obr.,  3x (obrzzn, obr.), 14 obr., 3x (obrzzn, obr.), 3 obr.

12. DB, líc: 40hl.

Ukončíme DB.

Základní barvou upleteme  řady 5 a 6, dále upleteme 6 řad hladce (vroubkový vzor – 3 vroubky).

Ukončíme ZB.

 

img_0001_15

Mystery KAL EEG Alpha Waves – část 2.

Začínáme vlnit…..na obrázku je upletená dnešní sekce vzoru, dvě tyto sekce budou součástí šátku.

Počítání řad ve druhé části začínáme od jedničky, pro větší přehlednost, i když v projektu je první řada fakticky 57.

Zkratky (ať nemusíte hledat v předchozím příspěvku)

 • ZB – základní barva
 • DB – doplňková barva (ta barevnější)
 • hl. – uplést oko hladce
 • obr. – uplést oko obrace
 • obrzzn -uplést obrace za zadní nit
 • angl.  – uplést oko anglicky (hl. za zadní nit)
 • nahhl. – nahodit přízi zepředu dozadu za jehlici
 • nahobr. – nahodit přízi zezadu dopředu
 • 2shl. – 2 oka splést hladce
 • ssk. –  2 oka sejmout hladce a sejmutá oka splést za zadní nit
 • M – značkovač (marker)
 • SM – přemístit marker na pravou jehlici
 • *  *yx – opakovat mezi hvězdičkami y krát

Postup

 1. ZB (rub) angl., obr., nahhl. (zepředu dozadu), obr. po M, nahhl., SM, obr., nahobr., obr. do posledních 2 ok, nahobr., obr., sejmout obr. (s přízí vpředu). (121 ok)
 2. ZB (líc) angl., 9 hl., *2shl, 7 hl., nahhl., hl, nahobr., 8 hl., ssk*2x, 11hl, SM, angl., 9 hl., *2shl, 7 hl., nahhl., hl., nahobr., 8 hl., ssk*2x, 7 hl., angl., hl., poslední oko sejmout obr.
 3. DB (rub) angl., obr.,  nahhl., 19 obr., obrzzn, 19 obr., obrzzn, 18 obr., nahhl., SM, obr., nahobr. 18 obr., obrzzn, 19 obr., obrzzn, 19 obr., nahobr., obr., sejmout. (125 ok)
 4. DB (líc) angl., hl. po M, SM, angl., hl. do posledních 3 ok, angl., hl, sejmout.
 5. ZB (rub) angl., obr., nahhl., obrace po M, nahhl., SM , obr., nahobr., obrace do posledních 2 ok, nahobr., obr., sejmout (129 ok)
 6. ZB (líc) angl., 11 hl., *2x2shl., 4 hl., 2x (nahhl., hl.), 2x (nahobr., hl.)  4 hl., 2x ssk.*2x, 13 hl., SM, angl., 11 hl. *2x2shl., 4 hl., 2x (nahhl., hl.), 2x (nahobr., hl.)  4 hl., 2x ssk.*2x, 9 hl, angl., hl.,  sejmout.
 7. DB (rub) angl., obr. nahhl., 21 obr., 2x (obrzzn , obr.) 16 obr., 2x (obrzzn , obr.) 17 obr., nahhl., SM, obr, nahobr. 19 obr., 2x (obrzzn , obr.), 16 obr., 2x (obrzzn , obr.), 19 obr., nahobr, obr., sejmout. (133 ok)
 8. DB (líc) angl., hl. po M, SM, angl., hl. do posledních 3 ok, angl., hl, sejmout.
 9. ZB (rub) angl., obr., nahhl. (zepředu dozadu), obr. po M, nahhl., SM, obr., nahobr., obr. do posledních 2 ok, nahobr., obr., sejmout. (137 ok)
 10. ZB (líc) angl., 13 hl., *3x2shl., 1hl., 3x (nahhl., hl.), 3x (nahobr., hl.)  1 hl.,3x ssk.*2x, 15 hl., SM, angl., 13 hl. *3x2shl., 1 hl., 3x (nahhl., hl.), 3x (nahobr., hl.)  1 hl., 3x ssk.*2x, 11 hl., angl., hl. sejmout.
 11. DB (rub) angl., obr., nahhl., 23 obr., 3x (obrzzn , obr.) 14 obr., 3x (obrzzn , obr.) 17 obr., nahhl., SM, obr, nahobr. 17 obr., 3x (obrzzn , obr.), 14 obr., 3x (obrzzn , obr.), 23 obr., nahobr, obr., sejmout. (141 ok)
 12. DB (líc) angl., hl. po M, SM, angl., hl. do posledních 3 ok, angl., hl, sejmout.
 13. ZB (rub) angl., obr., nahhl. (zepředu dozadu), obr. po M, nahhl., SM, obr., nahobr., obr. do posledních 2 ok, nahobr., obr., sejmout. (145 ok)
 14. ZB (líc) angl., 15 hl., *3x2shl., 1 hl., 3x (nahhl., hl.), 3x (nahobr., hl.)  1 hl., 3x ssk.*2x, 17 hl., SM, angl., 15 hl. *3x2shl., 1 hl., 3x (nahhl., hl.), 3x (nahobr., hl.)  1 hl., 3x ssk.*2x, 13 hl., angl., hl., sejmout.
 15. DB (rub) angl., obr., nahhl., 25 obr., 3x (obrzzn , obr.) 14 obr., 3x (obrzzn , obr.) 19 obr., nahhl., obr, nahobr. 19 obr., 3x (obrzzn , obr.), 14 obr., 3x (obrzzn , obr.), 25 obr., nahobr, obr., sejmout. (149 ok)
 16. DB (líc) angl., hl. po M, SM, angl., hl. do posledních 3 ok, angl., hl, sejmout.

Fialově označené části vytváří vzor. Viz. přiložené schéma.

schéma1EEG

Tip: Hlídejte si při vypracovávání řad 2, 6, 10, 14 (a každé další 4. řady) středy přidávání a ujímání -musí být stále nad sebou, nesmí se posunout.

Prosím o zpětnou vazbu – pokud něco nechápete, nebo najdete chybu, napište, prosím, do komentářů.

Mystery KAL EEG Alpha Waves – část 1.

Příze:

Tloušťka Fingering, 400 m/100g

350 – 400  m základní barva (ZB)

350 m doplňková barva (DB) s dlouhými barevnými přechody

Jehlice:

Kruhové 3 – 3,5 mm, délka 80 cm

Zkratky:

 • hl. – uplést oko hladce
 • obr. – uplést oko obrace
 • angl.  – uplést oko anglicky (hl. za zadní nit)
 • nah. hl. – nahodit přízi zepředu dozadu za jehlici
 • nah. obr. – nahodit přízi zezadu dopředu
 • PM – umístit značku
 • M – značkovač
 • SM – přemístit marker na pravou jehlici

Postup:

Nahodíme ZB 3 oka, v další řadě rozpleteme 2 oko na 3

 1. řada ZB:  angl., obr., nah. hl., obr., nah. obr., obr., sejmout obrace (s přízí vpředu)     (7 ok)
 2. řada ZB:  angl., hl., nahozené oko hl., nah., hl., PM, nah., nahozené oko  za zadní nit , hl. poslední oko sejmout (9 ok)
 3. řada DB: angl., obr., nah. hl., obr. do M, nah. hl., SM , obr., nah. obr., obr. do posledních 2 ok, nah. obr., obr., sejmout
 4. řada DB: angl., hl., nahozené oko hl., hl. po M, SM, angl., hl. do posledních 3 ok, angl., hl., sejmout
 5. řada ZB: angl., obr. nah. hl., obr. do M, nah.hl., SM, obr., nah. obr., obr. do posledních 2 ok, nah. obr.,  obr., sejmout
 6. řada ZB: angl., hl., nahozené oko hl., hl. po M, SM, angl., hl. do posledních 3 ok, angl., hl., sejmout

– opakovat řady 3-6 celkem 13x

– ještě jednou řadu 3 a 4

Máme 14 barevných pruhů na pozadí ZB, celkem 117 ok na jehlici. Konec první části.

Jarní klobouček

Háčkovaný klobouček s napletenou krempou se skvěle hodí k jarním kabátkům a trenčkotům. Navíc je praktický pro polodlouhá mikáda – udrží vlasy na místě i ve větrném počasí. Myslím, že ho budu nosit klidně i v létě.

img_0001_02img_0001_01

Zkratky: ks – krátký sloupek; řo – řetízkové oko

Začínáme háčkovat od horní části dýnka – do magické smyčky 12 ks a pak spirálovitě:

 1. ř.  do 1. ks 2 ks, do 2. ks 1 ks, opakovat do konce řady, 18 ks
 2. ř. 5 ř.o., 2ks předchozí řady vynechat, do 3. ks, opakovat do konce řady (poslední ks do 1. ks v řadě), 6 obloučků
 3. ř. obloučky z 5 řo – do každého 2. obloučku předchozí řady 2 obloučky, 9 obloučků
 4. ř. 9 obloučků
 5. ř. 9 obloučků
 6. ř. do 2.  a pak každého 2. obloučku 2 obloučky, 15 obloučků
 7. ř. 15 obloučků
 8. ř. 15 obloučků
 9. ř. 1 oblouček, do 2 obloučku 2 obloučky,  a pak každého 3. obloučku 2 obloučky, 20 obloučků
 10. ř. 20 obloučků
 11. ř. 20 obloučků
 12. ř. do 1. obloučku 2 obloučky, a pak do každého 4. obloučku 2 obloučky, 25 obloučků
 13. ř. 25 obloučků
 14. ř. 25 obloučků

6 dalších řad po 25 obloučcích

Na kruhové jehlice nabrat 3 oka z každého obloučku, mezi obloučky nahodit, celkem 99 ok

Uplést 8 kruhových řad vzoru /2hl., nah, 2splést hl/

9. řada /5hl, 2 splést hl/ 85 ok

Nahodit 9 ok a plést hladkým žerzejem příčnou krempu, v každé rubové řadě splétat poslední nahozené oko s okem na obvodu

Ukončit a sešít oba konce krempy.

Podrobný návod i se schématem najdete v mém e-shopu i na Fleru.

 

img_0001_03
Příze: bavlna 66%, hedvábí 33%, ručně barvená
kolečka

Krajkový celoplošný vzor „Kolečka“ pro začátečnice

Něco pro přelom léta a podzimu: Někdy se hodí přes letní tílko přehodit něco lehoučkého, ale hřejivého. Dobře vypadají šátky pletené z ponožkové příze krajkovými vzory. Tady jeden jednoduchý vzor, který zvládne i úplná začátečnice:

kolečka1

Co musíte umět? Hladce (hl); obrace (obr.); splést 2 oka hladce (spl2hl); splést 2 oka za zadní nit(spl2zz); nahodit (nah)

 

Sejmutí dvou ok
Sejmutí dvou ok

Tip:  Před spletením  dvou ok za zadní nit si oka otočím, aby nebyla při pletení překroucená: 2 oka na levé jehlici, která chci splést sejmu naráz zprava bez upletení na pravou jehlici. Potom jedno po druhém  vrátím na levou  jehlici (levou jehlicí píchnu do  každého oka zezadu a tím obě oka na levé jehlici budou otočená – nit, co byla původně vzadu, bude vepředu a obráceně). Teprve potom je spletu za zadní nit.

 

Otočení každého ze dvou ok zvlášť a vrácení na levou jehlici
Otočení každého ze dvou ok zvlášť a vrácení na levou jehlici

 

 

 

 

 

 

 

Postup:

Motiv = 20 ok + dvě oka krajová (jak je vyobrazeno na 1. obrázku)

1.ř.: 1 hl za zadní nit; 1 hl (spl2hl; nah; 2 hl; nah; spl2zz; 6 hl; spl2hl; nah; 2 hl; nah; spl2zz) 1 sejmout s přízí vpředu

2.ř.: 1 hl za zadní nit (2 obr; 1 hl; 2obr; 1hl; 8 obr;1 hl; 2obr; 1hl; 2 obr) 1 sejmout s přízí vpředu

3.ř.: 1 hl za zadní nit (spl2 hl; nah; 4 hl; nah; spl2zz; 4hl; spl2 hl; nah; 4 hl; nah; spl2zz) 1 sejmout

4.ř.: 1 hl za zadní nit; 1 obr (1hl; 4 obr; 1hl; 6 obr; 1hl; 4 obr; 1hl) 1 obr; 1 sejmout

5.ř.: 1 hl za zadní nit; hl do posled. oka, poslední sejmout s přízí vpředu

6.ř.: 1 hl za zadní nit; obr; poslední oko sejmout s přízí vpředu

7.ř.: 1 hl za zadní nit (spl2 hl; nah; 4 hl; nah; spl2zz; 4hl; spl2 hl; nah; 4 hl; nah; spl2zz) 1 sejmout

8.ř.: 1 hl za zadní nit; 1 obr (1hl; 4 obr; 1hl; 6 obr; 1hl; 4 obr; 1hl) 1 obr; 1 sejmout

9. ř.: 1 hl za zadní nit; 1 hl (spl2hl; nah; 2 hl; nah; spl2zz) 1hl; 1 sejmout

10. ř.: 1 hl za zadní nit (2 obr; 1 hl) 2 obr, 1 sejmout

11.ř.: 1 hl za zadní nit; 1hl(4 hl, spl2hl; nah; 4 hl; nah; spl2zz) 6 hl; 1 sejmout

12.ř.: 1 hl za zadní nit 1obr(6 obr; 1hl;4 obr;1hl ) 7 obr; 1 sejmout

13.ř.: 1 hl za zadní nit; hl do posled. oka, poslední sejmout s přízí vpředu

14.ř.: 1 hl za zadní nit; obr; poslední oko sejmout s přízí vpředu

15.ř.: 1 hl za zadní nit (6hl; spl2h, nah, 4hl; nah; spl2zz ) 6 hl; 1 sejmout

16.ř.:  1 hl za zadní nit (6 obr; 1hl; 4 obr; 1hl ) 6 obr;1 sejmout

17. ř.: jako 9.

18. ř.: jako 10.

19. jako 3.

20. jako 4. ….až po 16. řadu

 

 

Návod čtverec pletený diagonálně

Čtverec pletený po diagonále
Čtverec pletený po diagonále

Diagonální pletení má tu výhodu, že dosáhnete vždy stejné velikosti čtverce z každou přízí a velikostí jehlic bez složitého zkoušení, počítání ok a tvoření zkušebního vzorku. Začnete na stanovený počet ok a přidáváte, dokud odvěsna pravoúhlého trojúhelníku, který tvoří polovinu čtverce, nedosáhne požadované délky. potom stejným způsobem ujímáte, dokud nemáte stejný počet ok, na jaký jste začínali.

Například čtverec se stranou 20 cm pleteme takto:

Začnete na tři oka a v každé druhé řadě se přidá jedno oko na začátku a jedno oko na konci. A prostě pletete tak dlouho, dokud kraje nejsou 20 cm dlouhé. Po té se začne ujímat v každé druhé řadě, opět na obou krajích. Když na jehlici zbude 5 ok, spletete 3 prostřední, poslední 3 oka se spletou dohromady (nejlépe sejmout, splést 2 oka, přetáhnout sejmuté oko). Konce nezapošívejte a pokud možno je nechte delší – poslouží k sešití jednotlivých čtverců.

Na deku sešitou z těchto čtverců je vhodné použít zbytky akrylové příze kvůli snadné údržbě.

Háčkované pouzdro na vějíř

Když se rozhodnete používat vějíř a nosit ho v kabelce jako nezbytný doplněk (můj patnáctiletý syn okomentoval „nezbytný doplněk v kabelce“ slovy: „jasně, společně s automatickou pračkou, fénem a kulmou“), kam s ním, aby se neponičil?

Také způsob, jak nosit skládací vějíř.
Také způsob, jak nosit skládací vějíř.

Dlouho jsem ho nosila zagumičkovaný froté gumičkou na vlasy, ale ochrana není ideální, látkové hrany skladů se brzy ošoupou a ve velké kabelce nebo v batohu vějíř není snadné na první sáhnutí najít.

Teď jsem se konečně dostala k dlouho plánovanému pouzdru na svůj skládací vějíř. A protože mě vějíř v  háčkovaném pouzdře nadchnul, udělala jsem jich hned víc . Kdo by měl zájem, najde je v mém e-shopu i na Fleru. Skládací látkový vějíř s dřevěnou kostrou přidávám jako dárek při objednání pouzdra.

Poudro na skládací vějír
Poudro na skládací vějír
S karabinkou na zavěšení
S karabinkou na zavěšení
Podšívka z atlasové stuhy pro snazší manipulaci
Podšívka z atlasové stuhy pro snazší manipulaci
Skladné, praktické
Skladné, praktické

Kdo by měl zájem  si sehnat vějíř a uháčkovat si podobné pouzdro sám, může se inspirovat následujícím popisem:

Pouzdro výše vyobrazené je z příze „Provázková“, která zaručuje pevnost a odolnost výrobku. Z této příze je potřeba udělat zkušební vzorek, protože každá je trochu jiná. Rozměry pouzdra na obrázcích jsou 230x35x15mm. Zkušební vzorek 10×10 cm je zhruba 30 ks a 40 řad.

Použité zkratky: řo –  řetízkové oko; ks –  krátký sloupek; ř. – řada

Začneme na 72 řo

1.  – 14.ř. : 72 ks

15. ř. : háčkujeme  60 ks,  háček vpichujeme ale pouze pod jednu nit. 12 ks v předchozí řadě zůstane volných

16. –  20.ř. : 60 ks

21.ř. : 60 ks, pouze pod jednu nit

22. – 34.ř. : 60 ks

35.ř. : 60 ks, pouze pod jednu nit

36. – 40.ř.: 60 ks, ukončíme práci, zapošijeme konce

Podélně našijeme z rubové strany dva pruhy hladké podšívky (já jsem použila atlasovou stuhu)

Vezmeme kontrastní přízi a obháčkujeme klopu (začneme v rohu na konci 15. řady), na boční straně uháčkujeme 13 ks ( do posledního 2 ks ), na přední straně uháčkujeme  7 ks, pak několik řo (6-8, podle velikosti použitého knoflíku) na poutko, 8 ks (první hned do stejného oka a do posledního dva, na druhé boční straně pak 11 ks a bez přerušení z lícové strany sháčkujeme k sobě konce obdélníku po celé délce šedesáti ks.

Na spodní straně uháčkujeme dokola 40 ks kontrastní přízí a háčkujeme do spirály 8 řad. Končíme na zadní straně pouzdra. Otočíme práci a uháčkujeme 14 ks, zopakujeme ještě 5x (celkem 6 řad po čtrnácti ks.) To představute dno. Dno sháčkujeme se spirálovým zakončením pouzdra po celém obvodu. Ukončíme a zapošijeme na spodní straně.

Kontrastní přízí uháčkujeme řady ks na hranách v řadách, kde jsme háčkovali ks poze za jednu nitku a nyní háčkuje žebra za zbývající nitku. Na horní boční straně uháčkujeme poutko, můžeme použít kovový polokroužek k zaháknutí odnímatelné karabinky s poutkem.